Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Staĝo de Tut-P.E-Ko (TutPirenea Esperanto-Koruso)

22 mai 2017

Kantemuloj…
Korusemuloj… Muzikemuloj…
Foje venu en Arjeĵujon por sperti kunkantadon plurvoĉan…
Kial ne de 24-a de februaro ĝis 3-a de marto 2018 en jam
25-a (ja !) Staĝo de Tut-P.E-Ko (TutPirenea Esperanto-Koruso) ?
…sub gvido de la Nederlandanino el la kant-grupo « AKORDO » :
Rineke HOENS
korusestros divers-nacian
(ankaŭ divers-nivelan) aron
da (ne-)E-scipovantaj gekorusanoj
en divers-epoka
kaj divers-stila E-repertuaro
(originala & tradukita).
Ni ĉiutage kantos 5 horojn kaj povos plie turismi, debati, ludi, lerni Eon…
laŭplaĉe, ev. skii kaj krome pluraj partoprenontoj ankaŭ folkmuzikemaj alportos siajn
instrumentojn por eventuale ludi kun lokuloj : Gérard, Patrick, Alyson & aliaj.
Pliajn informojn bv. peti de JORGOS : tel-n° 33 / 0 468 605 417 aŭ
ret-adres-e ĉe : tutpeko@aliceadsl.fr.

Greziljono invitas vin en Julio

16 mai 2017

Grésillon vous invite en juillet

  • 10 17 juillet 2017 : 3-e Échanges de savoirs et de savoir-faire (en français) avec reliure, tango, théâtre, chansons, musique, cours d’espéranto et d’autres conférences et activités, voir http://gresillon.org/s1fr
  • 10 27 juillet 2017 : Cours d’espéranto marathon avec Perla et Aliulo : deux stages de suite, voir http://gresillon.org/s1fr et http://gresillon.org/s2fr

  • 17 27 juillet 2017 : Rencontre des Alternatives de toutes sortes et couleurs (en espéranto) avec yoga, méditation, musique, théâtre, promenade, plus de 10 conférences, cours d’espéranto et autres activités, voir http://gresillon.org/s2fr

 

Pour profiter encore du tarif réduit, inscrivez-vous rapidement dans http://gresillon.org/inscription. Inscription possible par courrier ou téléphone. Contacter : kastelo@gresillon.org

Le programme complet jusqu’en octobre : http://gresillon.org/agenda


   Images intégrées 1

Grésillon vous invite en juillet

16 mai 2017
Greziljono invitas vin en julio
  • 2017-jul-10/17 : 3a Interŝanĝoj de scioj kaj faroj (franclingva) kaj Esperanto-kurso, bindado, tango, teatro, kantoj, muzikado, aliaj prelegoj kaj aktivaĵoj, vidu http://gresillon.org/s1
  • 2017-jul-10/27 : Maratona Esperanto-kurso kun Perla kaj Aliulo : du staĝoj sinsekve, vidu http://gresillon.org/s1 kaj http://gresillon.org/s2

  • 2017-jul-17/27 : Renkonto de Alternativoj de ĉiuj specoj kaj koloroj (en Esperanto) kun jogo, meditado, muzikado, teatro, promenado, pli ol 10 prelegoj, E-kursoj kaj aliaj aktivaĵoj, vidu http://gresillon.org/s2

Por ankoraŭ pagi reduktitan prezon, aliĝi rapide en http://gresillon.org/aligho. Aliĝo eblas letere kaj telefone. Skribu al: kastelo@gresillon.org

La tuta programo ĝis oktobro en http://gresillon.org/agendo

7 mai 2017

La esperanta kulturcentro Kvinpetalo denove proponas al vi malkovron de la varia kaj bela naturo en kaj apud Bouresse, en Puatuo (je trideko da kilometroj de Poitiers), Francio. La staĝo okazos ĉi-foje fine de la printempo, de la 12a ĝis la 16a de junioErare aperis aliaj datoj en la invito al Ĝenerala Kunveno de  SYM.

Ni invitas vin promeni tra naturo kaj Vikipedio sub gvido de Alain Favre, elstara fakulo pri fungoj.

Tiu staĝo havos du aspektojn :

Ni promenos en naturo kaj malkovros speciojn de vivuloj : plantoj, fungoj, bestoj, kaj ankaŭ interesajn mediojn.

Ni verkos artikolojn por Vikipedio pri la sama temo, studante la jam ekzistantajn – kiujn eventuale oni ankaŭ provos plibonigi. Venu do bone ekipite – ŝue, vestaĵe, kaj se eble komputile.

Ne timu, se vi ne sentas vin spertulo: vi spertiĝos en tiu staĝo.

KVINPETALO Esperanto-Centro

Akceptejo kaj poŝta adreso: 4 rue du Bureau FR-86410 BOURESSE

Retadreso: informoj @ kvinpetalo.org (forigu la spacojn)

Telefono : (+) 33 (0) 549 034 314

GRAVE: Se vi aliĝas minimume unu monaton antaŭe, vi ĝuos specialan rabaton. Profitu ĝin: por la staĝo « Promeni tra naturo kaj Vikipedio » restas ankoraŭ kelkaj tagoj (ĝis 11a de majo) por ĝui tiun rabaton.

Bonvenon en Kvinpetalo!

Claude Nourmont

7e PRINTEMPaS GRESILLONS de la 14a ghis la 22a de Aprilo

25 février 2017
– Réduction de 10% avec forfait tout inclus, inscription et versement d’arrhes jusqu’au 28 février.

– Demi-tarif sur les repas ainsi que sur les cours pour les enfants, ados ou les personne à ressources modestes : étudiant, jeune, chômeur …

– Prix à partir de 8 € par jour (cours et activités, camping, repas apporté).

– Possibilité de ne pas payer les cours si 1 heure de nettoyage ou de service à table par jour est effectuée

++++++++++++++++++++ en Esperanto malsupre ++++++++++++++++++++

Chers amis

Du 14 au 22 avril 2017 aura lieu le 7-ème stage PRINTEMPaS.

– Cours A1-A2 animé par Marion Quenut (Toulouse)
– Cours A2-B1 animé par Christophe Chazarein (Toulouse)
– Cours B1-B2 animé par Zsófia Kóródy (Herzberg)

Séminaire AMO (C1) « Comment moderniser l’enseignement de l’espéranto avec les nouvelles technologies ? » animé par Stefan MacGill (Budapest) et Sara Spano (Italie)

– Examens internationaux d’ILEI-UEA (21-22 avril)
– Conférences avec Mireille Grosjean (Suisse)
– bonne ambiance et bonne cuisine (avec viande ou végétarienne)

– Réduction de 10% avec forfait tout inclus, inscription et versement d’arrhes jusqu’au 28 février.

– Demi-tarif sur les repas ainsi que sur les cours pour les enfants, ados ou les personne à ressources modestes : étudiant, jeune, chômeur …

– Prix à partir de 8 € par jour (cours et activités, camping, repas apporté).

– Possibilité de ne pas payer les cours si 1 heure de nettoyage ou de service à table par jour est effectuée

++++++++++++++++++++ en Esperanto malsupre ++++++++++++++++++++Images intégrées 1

Karaj amikoj

De la 14a ghis 22a de aprilo 2017 okazos la 7-a stagho PRINTEMPaS.

– Kurso A1-A2 gvidata de Marion Quenut (Tuluzo)
– Kurso A2-B1 gvidata de Christophe Chazarein (Tuluzo)
– Kurso B1-B2 gvidata de Zsófia Kóródy (Herzberg)

AMO-seminario (C1) « Kiel modernigi la instruadon de Esperanto kun la novaj teknikajhoj ? » gvidata de Stefan MacGill (Budapeshto) kaj Sara Spano (Italujo)
– Internaciaj Ekzamenoj de ILEI-UEA (21-22.aprilo)
– Prelegoj kun Mireille Grosjean (Svisujo)
– bona etoso kaj bonaj manghoj (viando aù vegetare)

Informoj: gresillon.org/printempas
Aligho: gresillon.org/aligho
aliaj staghoj : gresillon.org/agendo

Ghis baldau en la Esperanto-kastelo Greziljono


Asocia forumo la 3a de Septembro 2016/Forum des associations le 3 septembre 2016

30 août 2016

Ni estis en la asocia forumo, esplanade Ch de Gaulle Nîmes, sabato  3a de Septembro 2016.

surface-win_20160903_104332-2

Pour nous contacter: frederic.bourquin@laposte.net

5 septembre 2014

Accueil

1 septembre 2014

Bienvenue à vous qui cherchez à en savoir plus sur cette langue bizarre et à la fois unique qu’est : l’ESPÉRANTO.

Le groupe des espérantistes de Nîmes vous propose des cours pour apprendre à parler la langue et aussi d’autres activités culturelles, touristiques, ludiques…

N’hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner !

La classe des élèves de 1ère année

La classe des élèves de 1ère année

Notre association

23 octobre 2008

Siège de l’association/Asocia sidejo: , 185, chemin du Mas Bonnet 30000 NÎMES

Tel mobile: 06 52 11 44 76;

Courriel/Mesaĝoj: frederic.bourquin@laposte.net

 

 Kursa prezo kun libro provizita: 15€/jaro

+asocia kaj federacia aliĝo, abono al trimestra bulteno S.F.S. 37€/jaro.

Sumo: 52€/jaro

Prix des cours avec fourniture du livre: 15€/an

+ adhésion à l’association, à la fédération et abonnement au bulletin trimestriel S.F.S.: 37€/an

Total: 52€/an

Nova monata teksto (Oktobro 2015): Testamento de Raoul Follereau  (vidu la paĝon « MONATA TEKSTO: https://esperantonimes.wordpress.com/monata-teksto/

____________________________________